Skip to content
Početna / Trening za trenere

Trening za trenere

Trening za trenere zamišljen je kao napredni program edukacije za mlade koji su već bili u prilici da učestvuju na edukativnim seminarima i izrazili želju za nadgradnjom svog znanja. Ovim, višemodularnim projektom se omogućava mlađim članovima političkih partija i građanskim aktivistima da svoje trenerske vještine podignu do nivoa samostalnog vođenja treninga. Učesnicima ovog projekta omogućeno je da se upoznaju sa osnovama samoprocjene, trenerskih karakteristika, testovima učenja kao i tehnikama pripreme, sadržaja i evaluacije treninga. Oni takođe rade na pripremama individualnih sesija, facilitaciji i moderiranju kroz kreativne radionice i angažman u radnim grupama. Glavni dio projekta sastoji se u realizaciji pripremljenih treninga pred publikom i trenerima i evaluacija istih. Po završetku programa učesnicima se dodjeljuju sertifikati uspješno završene edukacije nakon čega su u mogućnosti da samostalno organizuju treninge koristeći mentorstvo trenera sa kojima su radili.

Projekat treninga za trenere realizovan je u saradnji sa fondacijom Friedrich Ebert.

Posjetite nas

Jovana Tomaševića bb,
81000 Podgorica, Crna Gora

Pišite nam

office@progresivnepolitike.me

Pozovite nas

+382 67 179 142
+382 69 365 751

Pratite nas na društvenim mrežama

Facebook
Twitter
Instagram