Skip to content
Početna / Politička akademija

Politička akademija

Posebno smo ponosni na ovaj projekat koji smo, nakon duge i temeljne pripreme, započeli 2020. godine u saradnji sa svojim partnerima; Westministerskom fondacijom, Laburističkom partijom Velike Britanije i Fondacijama Max van der Stoel i Friedrich Ebert. Politička akademija okupila je 24 učesnika i učesnice omladinskog uzrasta sa ciljem da im pruži sveobuhvatnu edukaciju iz oblasti uspješnog političko-društvenog angažmana. Cilj političke akademije jeste da ukaže na probleme koji pogađaju pripadnike ovog dijela populacije i da osnaži mlade ljude da postanu aktivni učesnici procesa donošenja odluka. Akademija je podijeljena u pet modula. Svaki modul bavi se jednom određenom temom: osnovi demokratije, ideologije, komunikacione strategije i krizna komunikacija, mehanizmi uspješnih tranzicija i budućnost politike sa ciljem da učesnicima i učesnicama pruži uvid u sve oblasti društvenog i političkog aktivizma. Politička akademija je otvorena za sve mlade ljude bez obzira da li su politički aktivni. Uvjereni da je društveni aktivizam mladih jedini način da se ostvari pravednije i inkluzivnije društvo, u toku akademije pokrećemo debatu o temama relevantnim za pripadnike ove ciljne grupe, aktuelnim društvenim i poličkim temama kao i organizujemo radionice koje za cilj imaju lični razvoj i edukaciju u oblasti društveno – političkog aktivizma.

Posjetite nas

Jovana Tomaševića bb,
81000 Podgorica, Crna Gora

Pišite nam

office@progresivnepolitike.me

Pozovite nas

+382 67 179 142
+382 69 365 751

Pratite nas na društvenim mrežama

Facebook
Twitter
Instagram