Skip to content
Početna / Demokratija i ljudska prava ranjivih grupa

Demokratija i ljudska prava ranjivih grupa

Projekat »Demokratija i ljudska prava« započet je 2018. godine sa malom grupom progresivnih aktivista i aktivistkinja iz ljevičarski orijentisanih partija u Crnoj Gori u saradnji sa Fondacijom Max van der Stoel, Laburističkom partijom Velike Britanije i Centrom modernih vještina. Svrha projekta je nastojanje da obrazujemo, osnažimo i povežemo ljude progresivnog razmišljanja sa predstavnicima i predstavnicama ranjivih grupa u društvu. Kao esencijalni dio projekta pozvali smo predstavnike i predstavnice ljevičarskih političkih partija, Sigurne ženske kuće, NVO “Mladi Romi”, kao i nevladine organizacije: “Juventas”, “Stana”, “Queer Montenegro”, “Pride Montenegro”, “Spektra” i “LGBT Forum PROGRES” sa kojima smo otvorili dijalog o tome na koji način političke partije mogu pomoći rješavanju problema sa kojima se svakodnevno suočavaju pripadnici marginalizovanih grupa u društvu i na koji način ih je potrebno učiniti vidljivijima u društvu kao i unaprijediti njihov položaj.

Posjetite nas

Jovana Tomaševića bb,
81000 Podgorica, Crna Gora

Pišite nam

office@progresivnepolitike.me

Pozovite nas

+382 67 179 142
+382 69 365 751

Pratite nas na društvenim mrežama

Facebook
Twitter
Instagram