Skip to content
Početna / Aktuelnosti / Održan konsultativni sastanak sa predstavnicima NVO

Održan konsultativni sastanak sa predstavnicima NVO

U sklopu projekta »Demokratija i ljudska prava« realizovanim u saradnji sa Fondacijom Max van der Stoel, Laburističkom partijom Velike Britanije, Centrom modernih vještina, Forumom Lijeve inicijative i Progres institutom 22-23.01.2021 godine u Tivtu održan je konsultativni sastanak sa predstavnicima NVO koje se bave zaštitom prava LGBTI osoba. Svrha ovog projekta je višegodišnje nastojanje da obrazujemo, osnažimo i povežemo ljude progresivnog razmišljanja sa predstavnicima i predstavnicama ranjivih grupa u društvu. Sastanku su prisustvovali predstavnice i predstavnice ljevičarskih političkih partija, studenti i studentkinje Fakulteta političkih nauka kao i predstavnice i predstavnici  nevladinih organizacija: “Juventas”, “Stana”, “Queer Montenegro”, “Pride Montenegro”, “Spektra” i “LGBT Forum PROGRES” sa kojima smo otvorili dijalog o tome na koji način političke partije mogu pomoći rješavanju problema sa kojima se svakodnevno suočavaju pripadnici LGBTI zajednice u Crnoj Gori i na koji način ih je potrebno učiniti vidljivijima u društvu kao i unaprijediti njihov položaj.