Skip to content
Početna / Aktuelnosti / Javni poziv za učešće na »Političkoj Akademiji 2021«

Javni poziv za učešće na »Političkoj Akademiji 2021«

Nakon uspješno završenog prvog ciklusa programa koji je organizovan u toku 2020 godine Fond za progresivne politike u saradnji sa Laburističkom partijom Velike Britanije i Socijaldemokratskom partijom Crne Gore poziva sve mlade od 18 do 30 godina starosti da se prijave na »Političku akademiju 2021«.

Projekat »Politička akademija 2021« ima za cilj da okupi mlade ljude sa područja cijele Crne Gore i ponudi im znanje, iskustva i vještine potrebne za uspješno političko i društveno djelovanje. Projekat je usmjeren doprinosu ličnog razvoja i usavršavanju znanja i vještina mladih, kao i njihovoj dodatnoj motivaciji za aktivno i odgovorno učestvovanje u životu društvene zajednice. Višemjesečni program ima za cilj prenošenje znanja o demokratskim principima i ljudskim pravima, stimulisanje kritičkog razmišljanja o osjetljivim pitanjima i podsticanje razvoja komunikacionih i istraživačkih vještina učesnika.

»Politička akademija 2021« otvorena je za sve mlade u navedenoj starosnoj grupi bez obzira da li su politički aktivni. Uvjereni da je društveni aktivizam mladih jedini način da se ostvari pravednije i inkluzivnije društvo,  u toku akademije  pokrenućemo debatu o temama relevantnim za pripadnike ove ciljne grupe, aktuelnim društvenim i poličkim temama kao i organizovati radionice koje će za cilj imati lični razvoj kao i edukaciju u oblasti političke organizacije.

»Politička akademija 2021« biće realizovana u periodu od šest mjeseci počevši od Novembra 2020 godine u obliku pet vikend seminara (od petka do nedelje) organizovanih u zavisnosti i skladu sa aktuelnim epidemiološkim mjerama u Crnoj Gori. Nakon uspješnog završetka programa kandidatima će biti dodijeljeni certifikati o učešću. Uspješnim završetkom programa smatraće se aktivno učešće na 4/5 seminara.

Organizatori »Političke Akademije 2021« snosiće troškove puta, smještaja, hrane i radnih materijala za učesnike, kao i organizacione troškove programa.

Broj učesnika ograničen je na 20.  Svi zainteresovani se mogu prijaviti putem prijavnog obrasca. Unutar popunjenog obrasca molimo Vas da obavezno popunite sva polja jer će Vaši odgovori imati presudnu ulogu u odabiru kandidata/kinja.

Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje. Prijave je potrebno dostaviti do 05.11.2021. godine na email adresu: office@progresivnepolitike.me

Radujemo se Vašim prijavama.